USŁUGI PRZEWODNICKIE W BERLINIE I POCZDAMIE

Berliner City Tax – podatek miejski w Berlinie

Od kiedy obowiązuje w Berlinie podatek miejski City Tax?

Podatek City Tax (zwany również podatkiem miejskim lub hotelowym) za nocleg dla turystów naliczany jest od 01.01.2014 r. i dotyczy wyłącznie osób prywatnych/ grup turystycznych.

Jak wysoki jest podatek City Tax w Berlinie?

Podatek City Tax wynosi odpowiednio 5% ceny netto za nocleg, bez uwzględnienia świadczeń za dodatkowe usługi typu: minibar, sauna czy wellness. Opodatkowaniem zostały objęte wyłącznie noclegi osób prywatnych nocujących w Berlinie mniej niż 21 dni.

Gdzie i jak należy uiścić odpowiednią opłatę?

Podatek jest doliczany do ceny noclegu przez hotel, a kwota podatku uiszczana indywidualnie przez każdą zakwaterowaną osobę w hotelu. W przypadku rezerwacji grupowych dokonywanych za pośrednictwem agencji BERLIVERY mice & travel GmbH podatek City Tax może zostać na życzenie doliczony z góry do ceny pokoju i rozliczony rachunkiem zbiorczym za nocleg.

Kto jest zwolniony z opłaty podatkowej City Tax?

Berliński podatek miejski City Tax nie dotyczy pobytów firmowych (m.in. delgacje służbowe, udział w targach itp.) lub szkoleniowych (kongres, konferencja itp.) oraz grup szkolnych o charakterze edukacyjnym. Jednak cel wyjazdu służbowego lub edukacyjnego musi zostać potwierdzony odpowiednim dokumentem.

W jaki sposób należy udowodnić służbowy charakter wyjazdu?

Istnieje wiele możliwości, na przykład wystawienie rachunku i pokrycie kosztów przez pracodawcę, czy odpowiednie zaświadczenie od pracodawcy lub placówki edukacyjnej (formularze dostępne w agencji BERLIVERY mice & travel GmbH).